UB : Conservació-restauració de béns culturals

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 50 64 51 95,65%
14-15 50 68 49 100%
15-16 50 62 50 95,56%
16-17 50 59 55 78%
17-18 50 46 54 89,36%
18-19 50 34 43 60%

Nota de tall juny

  • Conservació-restauració de béns culturals

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12
  • De 12 a <13

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 27
Univ. Batx. / COU 7
FP2, CFGS 4
Univ. FP2 / CFGS 4
Més grans de 25 anys 3
Diplomat, llicenciat 2
Altres accessos 2
Total 49