Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 357
De 7 a <8 335
De 5 a <6 295
De 8 a <9 170
Sense informar 133
De 9 a <10 90
De 10 a <11 42
De 11 a <12 17
De 12 a <13 6
Total 1.445