Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 220 186 196 96,79%
14-15 220 224 232 98,92%
15-16 200 219 233 94,12%
16-17 200 174 172 96,27%
17-18 210 185 210 96,35%
18-19 215 156 180 77,07%

Nota de tall juny

  • Turisme
  • Turisme "CETT" (Docència en Anglès)

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 149
FP2, CFGS 34
Univ. Batx. / COU 29
Altres accessos 19
Més grans de 25 anys 1
Total 232