Docència

  • Any Acadèmic :

Distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

Evolució de la distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10

Evolució de la informació sobre la matrícula dels alumnes

Any Acadèmic Total de crèdits matriculats Número d'alumnes matriculats Mitjana de crèdits matriculats per alumne
13-14 4.167 70 59,529
14-15 6.546 118 55,475
15-16 4.095 74 55,338
16-17 4.734 85 55,694
17-18 5.871 108 54,361
18-19 3.867 84 46,036