Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 155 68 74 92% 19% 56 99%
16-17 155 79 85 87% 20% 56 99%
17-18 145 95 108 91% 14% 74 98%
18-19 155 61 84 89% 0% 60 95%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.