Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 5 a <6 62
De 6 a <7 60
De 7 a <8 46
De 8 a <9 34
De 9 a <10 20
De 10 a <11 16
De 11 a <12 9
Sense informar 6
De 12 a <13 3
De 13 a 14 1
Total 257