Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 74
De 5 a <6 69
De 7 a <8 59
De 8 a <9 40
De 9 a <10 24
De 10 a <11 19
De 11 a <12 10
Sense informar 7
De 12 a <13 4
De 13 a 14 1
Total 307