Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
14-15 60 69 63 98,11%
15-16 70 83 77 97,06%
16-17 70 66 74 95,77%
17-18 80 43 43 87,8%
18-19 80 52 50 81,63%

Nota de tall juny

  • Ciències culinàries i gastronòmiques

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12
  • De 12 a <13

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 35
Univ. Batx. / COU 16
FP2, CFGS 6
Univ. FP2 / CFGS 3
Més grans de 25 anys 3
Total 63