Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 82
Home 34
Total 116

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 82
Home 34

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10