Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 207
Demanda 2a opció 67
Demanda 1a opció 63
Demanda 3a opció 61

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 55
Assignació 4a opció 31
Assignació 2a opció 15
Assignació 3a opció 11

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 11 a <12 141
De 10 a <11 103
De 12 a <13 35
Sense informar 35
De 7 a <8 30
De 9 a <10 28
De 6 a <7 15
De 8 a <9 12
De 13 a 14 4
De 5 a <6 1
Total 404

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 31
FP2, CFGS 4
Univ. Batx. / COU 4
Altres accessos 3
Més grans de 25 anys 2
Univ. FP2 / CFGS 1
Total 45