Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 40 85 48 85%
14-15 40 50 48 43,18%
15-16 45 54 54 58%
16-17 45 64 47 66,67%
17-18 40 62 41 65,79%
18-19 40 68 ND ND

Nota de tall juny

  • Bioquímica i biologia molecular / Biotecnologia (simultaneïtat)
  • Bioquímica i biologia molecular

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 10 a <11
  • De 11 a <12

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 37
Altres accessos 6
FP2, CFGS 3
Univ. Batx. / COU 2
Total 48