Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 222
Univ. Batx. / COU 37
Altres accessos 25
FP2, CFGS 19
Més grans de 25 anys 8
Diplomat, llicenciat 7
Univ. FP2 / CFGS 6
Més grans de 45 anys 1
Total 325

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000109 Anglès 67 90 30 17
GRAU00000046 Comunicació audiovisual 57 191 69 64
GRAU00000007 Història 68 105 49 38
GRAU00000018 Història de l'art 45 117 43 50
GRAU00000105 Llengua i literatura catalanes 35 56 23 33
GRAU00000106 Llengua i literatura hispàniques 37 56 24 34
GRAU00000051 Periodisme 67 197 122 97
GRAU00000052 Publicitat i relacions públiques 65 221 82 79
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 441 1.033 442 412

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 328
Assignació 2a opció 38
Assignació 4a opció 33
Assignació 3a opció 12

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats