Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 6
Home 2
Total 8

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 6
Home 2

Estudis previs dels alumnes de nou ingrés

Primer cicle i/o ha superat 180 crèdits 5
Segon cicle 3
Total 8

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats