URV : Facultat de ciències de l¿educació i psicologia

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 228
FP2, CFGS 215
Univ. Batx. / COU 56
Altres accessos 43
Univ. FP2 / CFGS 31
Més grans de 25 anys 19
Diplomat, llicenciat 18
Més grans de 45 anys 5
Total 615

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000184 Educació infantil (El Vendrell) 63 209 109 79
GRAU00000182 Educació infantil (Tarragona) 197 404 157 199
GRAU00000183 Educació infantil (Tortosa) 69 131 32 38
GRAU00000185 Educació primària (Tarragona) 206 500 197 238
GRAU00000186 Educació primària (Tortosa) 70 173 53 72
GRAU00000047 Educació social 87 278 112 81
GRAU00000050 Pedagogia 49 281 119 104
GRAU00000102 Psicologia 159 378 176 89
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 900 2.354 955 900

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 621
Assignació 4a opció 55
Assignació 3a opció 47
Assignació 2a opció 44

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats