URV : Administració i direcció d'empreses (reus)

Professorat

 • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
13-14 17,2 580,8 33,7
14-15 17,1 551,4 32,3
15-16 16,5 502,4 30,4
16-17 16,5 498,9 30,3
17-18 15,7 497,8 31,7
18-19 0 484,1 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

HIDA per tipologia de professorat

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides

HIDA per tipologia de professorat

Agrupacio Categoria PDI Hores impartides en aula
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat) 1.521,74
Permanents (TEU + Col·laboradors) 2.036,66
Lectors i altres Professors en vies de permanència 365,27
Associat 2.139,76
Altres 435,44
Hores impartides en aula
Total 6.498,87