URV : Administració i direcció d'empreses (reus)

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 150 154 169 93,06%
14-15 140 133 162 89,71%
15-16 165 155 152 95,59%
16-17 165 130 146 89,71%
17-18 140 112 134 87,4%
18-19 140 124 132 82,26%

Nota de tall juny

  • Administració i direcció d'empreses
  • Administració i direcció d'empreses / Dret (simultaneïtat)
  • Administració i direcció d'empreses / Finances i comptabilitat (simultaneïtat)

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 82
FP2, CFGS 34
Altres accessos 25
Univ. Batx. / COU 15
Més grans de 25 anys 4
Diplomat, llicenciat 1
Univ. FP2 / CFGS 1
Total 162