Resum

Nota de tall juny

 • Economia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 50 38 48 ND 48 62,45% 0 ND
10-11 50 40 58 88,89% 94 58,36% 0 ND
11-12 50 49 53 87,76% 112 69,24% 0 ND
12-13 50 48 53 83,33% 136 75,94% 8 95%
13-14 50 49 64 97,73% 171 72,77% 17 91%
14-15 50 37 53 91,43% 166 76,27% 27 88%
15-16 50 32 52 91,3% 165 67,12% 26 91%
16-17 50 26 60 62,26% 160 63,01% 19 88%
17-18 50 37 44 76,74% 150 68,22% 26 83%
18-19 50 23 40 47,37% 140 68,15% 17 92%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)