URV : Administració i direcció d'empreses (tortosa)

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 50 59 60 96,23%
14-15 50 41 47 100%
15-16 50 28 29 95,65%
16-17 50 34 37 97,06%
17-18 50 35 36 100%
18-19 50 31 34 75%

Nota de tall juny

  • Administració i direcció d'empreses

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 21
FP2, CFGS 14
Altres accessos 6
Univ. Batx. / COU 5
Univ. FP2 / CFGS 1
Total 47