Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 146
Home 146
Total 292

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 146
Home 146

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10