Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 1a opció 189
Demanda 2a opció 108
Demanda 4a opció i posteriors 96
Demanda 3a opció 65

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 189
Assignació 2a opció 7
Assignació 4a opció 2
Assignació 3a opció 1

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 262
De 5 a <6 230
De 7 a <8 187
Sense informar 97
De 8 a <9 91
De 9 a <10 48
De 10 a <11 20
De 11 a <12 5
De 12 a <13 1
Total 941

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 66
FP2, CFGS 45
Univ. Batx. / COU 24
Altres accessos 15
Univ. FP2 / CFGS 12
Diplomat, llicenciat 4
Més grans de 25 anys 2
Total 168