Resum

Nota de tall juny

 • Finances i comptabilitat
 • Administració i direcció d'empreses / Finances i comptabilitat (simultaneïtat)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 150 67 49 ND 80 69,35% 0 ND
10-11 150 56 103 91,84% 174 62,91% 0 ND
11-12 150 189 168 95,65% 292 64,4% 0 ND
12-13 150 89 134 90,91% 357 73,16% 47 97%
13-14 150 42 87 97,22% 342 73,62% 53 93%
14-15 140 65 91 94,74% 323 74,78% 42 93%
15-16 135 57 101 90,36% 346 71,99% 67 89%
16-17 135 52 80 88,57% 308 73,88% 57 88%
17-18 120 22 34 67,65% 249 74,4% 65 92%
18-19 120 61 94 57,95% 273 72,14% 35 87%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)