Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 150 42 87 97,22%
14-15 140 65 91 94,74%
15-16 135 57 101 90,36%
16-17 135 52 80 88,57%
17-18 120 22 34 67,65%
18-19 120 61 94 57,95%

Nota de tall juny

  • Finances i comptabilitat
  • Administració i direcció d'empreses / Finances i comptabilitat (simultaneïtat)

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 36
FP2, CFGS 24
Univ. Batx. / COU 16
Altres accessos 10
Univ. FP2 / CFGS 4
Diplomat, llicenciat 1
Total 91