URV : Doble titulació de grau d'ade i finances i comptabilitat (2014)

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
14-15 10 22 15 100%
15-16 0 34 35 ND
16-17 0 47 34 100%
17-18 30 43 34 93,33%
18-19 30 60 31 96,55%

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Altres accessos 15
Total 15