URV : Doble titulació de grau d'administració i direcció d'empreses i dret (2014)

Professorat

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
14-15 14 30 2,1
15-16 14,3 49,9 3,5
16-17 14,6 73,2 5
17-18 15,2 81,8 5,4
18-19 0 96,8 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Permanents (TEU + Col·laboradors)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres
  • INVESTIGADORS
  • PREDOCS

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides