URV : Doble titulació de grau d'administració i direcció d'empreses i dret (2014)

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
14-15 20 23 23 82,61%
15-16 0 23 20 ND
16-17 0 24 21 89,47%
17-18 20 28 19 100%
18-19 20 23 22 90,91%

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Altres accessos 23
Total 23