Universitat de Girona

Graus

Administració i direcció d'empreses Ciències Socials i Jurídiques
Arquitectura Enginyeria i Arquitectura
Arquitectura tècnica Enginyeria i Arquitectura
Arquitectura tècnica i edificació Enginyeria i Arquitectura
Arts escèniques (Vilablareix) Arts i Humanitats
Audiovisual i multimèdia (Vilablareix) Ciències Socials i Jurídiques
Biologia Ciències
Biotecnologia Ciències
Ci?ncies pol?tiques i de l'administraci? Ciències Socials i Jurídiques
Ciències ambientals Ciències
Ciències de l'activitat física i de l'esport (Salt) Ciències de la Salut
Ciències polítiques i de l'administració Ciències Socials i Jurídiques
Comptabilitat i finances Ciències Socials i Jurídiques
Comunicaci? audiovisual i multim?dia (Vilablareix) Ciències Socials i Jurídiques
Comunicació cultural Arts i Humanitats
Criminologia Ciències Socials i Jurídiques
Disseny i desenvolupament de videojocs Enginyeria i Arquitectura
Doble titulaci? grau en dret/ grau en ci?ncies pol?tiques i de l'administraci? Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulaci? grau en dret/ grau en ci?ncies pol?tiques i de l'administraci? Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació grau en activitat física i de l'esport/ grau (Salt) Ciències de la Salut
Doble titulació grau en administració i direcció d'empreses/ grau dret Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació grau en biologia/ grau en biotecnologia Ciències
Doble titulació grau en biologia/ grau en biotecnologia Ciències
Doble titulació grau en biologia/ grau en ciències ambiental Ciències
Doble titulació grau en biologia/ grau en ciències ambientals Ciències
Doble titulació grau en dret/ grau en ciències polítiques i de l'administració Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació grau en dret/ grau en comptabilitat i finances Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació grau en dret/ grau en criminologia Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació grau en economia/ grau en administració i direcció d'empreses Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació grau en economia/ grau en filosofia Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació grau en enginyeria electrònica industrial i automàtica/ grau en enginyeria elèctrica Enginyeria i Arquitectura
Doble titulació grau en enginyeria en tecnologies industrials/ grau en administració i direcció d'empreses Enginyeria i Arquitectura
Doble titulació grau en mestre educació infantil/ grau en mestre educació primària Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació grau en turisme/ grau en màrqueting (Barcelona) Ciències Socials i Jurídiques
Dret Ciències Socials i Jurídiques
Economia Ciències Socials i Jurídiques
Educació infantil Ciències Socials i Jurídiques
Educació primària Ciències Socials i Jurídiques
Educació social Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria agroalimentària Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria biomèdica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria d'edificació Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria elèctrica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria electrònica industrial i automàtica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria en tecnologies industrials Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria informàtica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria mecànica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria química Enginyeria i Arquitectura
Estudis d'arquitectura Enginyeria i Arquitectura
Filosofia Arts i Humanitats
Fisioteràpia (Salt) Ciències de la Salut
Fisioteràpia (Salt) Ciències de la Salut
Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient Ciències Socials i Jurídiques
Gestió hotelera i turística (Sant Pol de Mar) Ciències Socials i Jurídiques
Història Arts i Humanitats
Història de l'art Arts i Humanitats
Infermeria Ciències de la Salut
Innovació i seguretat alimentària Enginyeria i Arquitectura
Llengua i literatura catalanes Arts i Humanitats
Llengua i literatura espanyoles Arts i Humanitats
Marqueting (Barcelona) Ciències Socials i Jurídiques
Marqueting (Barcelona) Ciències Socials i Jurídiques
Medicina Ciències de la Salut
Pedagogia Ciències Socials i Jurídiques
Psicologia Ciències de la Salut
Publicitat i relacions públiques (Sant Feliu de Guíxols) Ciències Socials i Jurídiques
Publicitat i relacions públiques (Sant Feliu de Guíxols) Ciències Socials i Jurídiques
Química Ciències
Treball social Ciències Socials i Jurídiques
Turisme (Sant Feliu de Guíxols) Ciències Socials i Jurídiques
Turisme (ceta) (Barcelona) Ciències Socials i Jurídiques
Turisme (euroaula) (Barcelona) Ciències Socials i Jurídiques
Turisme (formàtic barna) (Barcelona) Ciències Socials i Jurídiques
Turisme (mediterrani) (Barcelona) Ciències Socials i Jurídiques

Dades històriques

Audiovisual i multimèdia (Vilablareix) 2009 2010 Ciències Socials i Jurídiques

Màsters

Advocacia Ciències Socials i Jurídiques
Advocacia Ciències Socials i Jurídiques
Anàlisi econòmica de polítiques públiques Ciències Socials i Jurídiques
Arquitectura Enginyeria i Arquitectura
Atenció a la diversitat en una educació inclusiva Ciències Socials i Jurídiques
Biologia molecular i biomedicina Ciències
Biotecnologia alimentària Ciències
Biotecnologia alimentària Enginyeria i Arquitectura
Canvi ambiental: anàlisi i gestió Ciències
Catàlisi avançada i modelització molecular Ciències
Ciència i tecnologia de l'aigua Ciències
Ciència i tecnologia de l'aigua Ciències
Ciència i tecnologia dels recursos hídrics Ciències
Ciutats intel·ligents (smart cities) Enginyeria i Arquitectura
Comunicació i estudis culturals Arts i Humanitats
Direcció i planificació del turisme (Sant Feliu de Guíxols) Ciències Socials i Jurídiques
Direcció i planificació del turisme/european master in tourism management (Sant Feliu de Guíxols) Ciències Socials i Jurídiques
Disseny molecular en química mèdica/medicinal chemistry and molecular design Ciències de la Salut
Dret de danys Ciències Socials i Jurídiques
Dret dels negocis i del sector privat Ciències Socials i Jurídiques
Dret públic: globalització i cultures jurídiques Ciències Socials i Jurídiques
Economia d'empresa i integració econòmica europea Ciències Socials i Jurídiques
Economia i dret empresarial Ciències Socials i Jurídiques
Educació en la diversitat Ciències Socials i Jurídiques
Emprenedoria i desenvolupament empresarial Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria del disseny de productes Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria industrial Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria informàtica Enginyeria i Arquitectura
Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües Arts i Humanitats
Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües/llengües i moviments de població Arts i Humanitats
Erasmus mundus en medical imaging and applications Enginyeria i Arquitectura
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en física-química Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en geografia-història Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en llengua i literatura catalana/castellana Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en orientació educativa Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologia Ciències Socials i Jurídiques
Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologies industrials Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat , formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en biologia-geologia Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en formació i orientació laboral (planificació professional) Ciències Socials i Jurídiques
Formació del professorat d'equador Ciències Socials i Jurídiques
Formació en recerca en ciències humanes Arts i Humanitats
Gestió del patrimoni cultural en l'àmbit local Arts i Humanitats
Gestió del turisme/european master in tourism management (Sant Feliu de Guíxols) Ciències Socials i Jurídiques
Gestió del turisme/european master in tourism management (Sant Feliu de Guíxols) Ciències Socials i Jurídiques
Informàtica industrial i automàtica Enginyeria i Arquitectura
Informàtica industrial, automàtica, computació i sistemes (miiacs) Enginyeria i Arquitectura
Iniciació a la recerca en humanitats: història, art, filosofia, llengua i literatura Arts i Humanitats
Innovació empresarial i gestió de la tecnologia Ciències Socials i Jurídiques
Innovació empresarial i gestió de la tecnologia Enginyeria i Arquitectura
Joventut i societat Ciències Socials i Jurídiques
Joventut i societat Ciències Socials i Jurídiques
Mecànica de materials i estructures Enginyeria i Arquitectura
Mecànica de materials i estructures Enginyeria i Arquitectura
Medi ambient Ciències
Patrimoni Arts i Humanitats
Patrimoni Arts i Humanitats
Planificació i polítiques per a les ciutats, l'ambient i el paisatge Ciències Socials i Jurídiques
Polítiques i planificació per a les ciutats, l'ambient i el paisatge Ciències Socials i Jurídiques
Polítiques i planificació per a les ciutats, l'ambient i el paisatge Ciències Socials i Jurídiques
Promoció de la salut Ciències de la Salut
Promoció de la salut Ciències de la Salut
Psicologia clínica de la salut i qualitat de vida Ciències de la Salut
Psicologia general sanitària Ciències de la Salut
Psicologia i qualitat de vida Ciències de la Salut
Recerca en humanitats Arts i Humanitats
Sostenibilitat i gestió de l'edificació en el sector turístic Enginyeria i Arquitectura
Tecnologies de la informació i automàtica Enginyeria i Arquitectura
Tecnologies intel·ligents per a sistemes de salut/smart healthcare Enginyeria i Arquitectura
Treball, relacions laborals i recursos humans Ciències Socials i Jurídiques
Turisme cultural (Sant Feliu de Guíxols) Ciències Socials i Jurídiques
Visió per computador i robotica Enginyeria i Arquitectura
Visió per computador i robòtica - vicot Enginyeria i Arquitectura
Vision and robotics (vibot) Enginyeria i Arquitectura

Dades històriques

Acció social i educativa 2012 2012 Ciències Socials i Jurídiques
Arts visuals i educació 2008 2012 Ciències Socials i Jurídiques
Ciutadania i drets humans: ètica i política 2012 2012 Ciències Socials i Jurídiques
Educació en la diversitat en una escola i en una societat inclusives 2015 2015 Desconegut
Enginyeria i control de processos mediambientals/environmental process control engineering 2009 2010 Enginyeria i Arquitectura
Estudis culturals i comunicació 2015 2017 Arts i Humanitats
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en tecnologia/tecnologies industrials 2015 2015 Ciències Socials i Jurídiques
Psicologia de l'educació - mipe 2012 2012 Ciències Socials i Jurídiques
Tècniques cromatogràfiques aplicades 2012 2017 Ciències
Tècniques cromatogràfiques aplicades 2013 2013 Ciències

Estudis anteriors a l'EEES

Dades històriques

Administració i direcció d'empreses 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Arquitectura 2005 2017 Enginyeria i Arquitectura
Arquitectura tècnica 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Arquitectura tècnica en execució d'obres (sense oferta) 2000 2009 Enginyeria i Arquitectura
Biologia 2000 2017 Ciències
Ciència i tecnologia dels aliments 2000 2017 Ciències de la Salut
Ciències ambientals 2000 2017 Ciències
Ciències del treball 2002 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències econòmiques i empresarials (sense oferta) 2000 2010 Ciències Socials i Jurídiques
Ciències empresarials 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Comunicació i relacions públiques 2004 2014 Ciències Socials i Jurídiques
Criminologia 2003 2003 Ciències Socials i Jurídiques
Criminologia Facultat de dret 2004 2014 Ciències Socials i Jurídiques
Criminologia Facultat de dret 2004 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Disseny i desenvolupament del producte 2005 2014 Enginyeria i Arquitectura
Disseny i desenvolupament del producte Escola politècnica superior 2000 2014 Enginyeria i Arquitectura
Disseny, especialitat en disseny del producte 2000 2008 Enginyeria i Arquitectura
Dret 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Economia 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Educació social 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria en informàtica 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria industrial 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial 2000 2017 Enginyeria i Arquitectura
Filologia catalana 2000 2017 Arts i Humanitats
Filologia hispànica 2000 2017 Arts i Humanitats
Filologia i ciències de l'educació, secció pedagogia (sense oferta) 2000 2010 Ciències Socials i Jurídiques
Filologia romànica 2000 2017 Arts i Humanitats
Filosofia 2000 2017 Arts i Humanitats
Filosofia i ciències de l'educació, secció filosofia (sense oferta) 2000 2010 Arts i Humanitats
Fisioteràpia (Salt) 2002 2017 Ciències de la Salut
Geografia 2000 2017 Arts i Humanitats
Gestió de l'edificació 2000 2014 Enginyeria i Arquitectura
Gestió i administració pública 2003 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Gestió turística (Sant Feliu de Guíxols) 2000 2014 Ciències Socials i Jurídiques
Història 2000 2017 Arts i Humanitats
Història de l'art 2000 2017 Arts i Humanitats
Infermeria 2000 2017 Ciències de la Salut
Mestre. especialitat d'educació física 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Mestre. especialitat d'educació infantil 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Mestre. especialitat d'educació musical 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Mestre. especialitat d'educació primària 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Mestre. especialitat de llengua estrangera 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Pedagogia 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Prevenció de riscos laborals 2003 2014 Ciències de la Salut
Psicologia 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Psicopedagogia 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Publicitat i relacions públiques (Sant Feliu de Guíxols) 2005 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Publicitat i relacions públiques 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Química 2000 2017 Ciències
Realització audiovisual i multimèdia (Vilablareix) 2011 2014 Enginyeria i Arquitectura
Realització audiovisual i multimèdia Escola de realització audiovisual i multimèdia (Vilablareix) 2001 2014 Enginyeria i Arquitectura
Relacions públiques i comunicació de les organitzacions 2000 2003 Ciències Socials i Jurídiques
Tecnologia ambiental 2004 2014 Enginyeria i Arquitectura
Turisme (Barcelona) 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Turisme Escola universitària de turisme ceta (Barcelona) 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Turisme Escola universitària de turisme esma (Barcelona) 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Turisme (Sant Pol de Mar) 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Turisme (Barcelona) 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Turisme (Terrassa) 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Turisme (Barcelona) 2004 2017 Ciències Socials i Jurídiques
Turisme (Sant Feliu de Guíxols) 2000 2017 Ciències Socials i Jurídiques