Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 190
De 7 a <8 161
De 5 a <6 145
De 8 a <9 87
Sense informar 42
De 9 a <10 36
De 10 a <11 14
De 11 a <12 5
De 12 a <13 3
Total 683