Docència

  • Any Acadèmic :

Distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

Evolució de la distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10

Evolució de la informació sobre la matrícula dels alumnes

Any Acadèmic Total de crèdits matriculats Número d'alumnes matriculats Mitjana de crèdits matriculats per alumne
12-13 15.969 286 55,836
13-14 18.475 349 52,937
14-15 19.804 375 52,811
15-16 21.658 399 54,281
16-17 22.276 420 53,038
17-18 20.947 406 51,594
18-19 17.815 352 50,611