Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 100 56 103 100%
14-15 100 135 122 99,2%
15-16 100 111 114 99,04%
16-17 100 94 99 97,85%
17-18 100 73 86 96,3%
18-19 100 57 55 77,78%

Nota de tall juny

  • Turisme (Euroaula)

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 73
FP2, CFGS 33
Univ. Batx. / COU 9
Altres accessos 5
Univ. FP2 / CFGS 2
Total 122