Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 5 a <6 51
De 6 a <7 44
De 7 a <8 27
De 8 a <9 17
De 9 a <10 9
Sense informar 5
De 10 a <11 4
Total 157