Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 5 a <6 50
De 6 a <7 39
De 7 a <8 22
De 8 a <9 15
De 9 a <10 9
De 10 a <11 3
Sense informar 3
Total 141