Docència

  • Any Acadèmic :

Distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

Evolució de la distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10

Evolució de la informació sobre la matrícula dels alumnes

Any Acadèmic Total de crèdits matriculats Número d'alumnes matriculats Mitjana de crèdits matriculats per alumne
12-13 6.502 106 61,34
13-14 6.808 112 60,786
14-15 6.322 114 55,456
15-16 5.840 100 58,4
16-17 5.540 96 57,708
17-18 4.712 83 56,771
18-19 4.388 79 55,544