UdG : Escola universitària de turisme mediterrani

Dades de curs acadèmic

  • Curs Acadèmic :

Evolució de la distribució per tipus d'estudi dels alumnes titulats

  • Titulats de graus
  • Titulats de màsters
  • Titulats de cicles

Evolució de la taxa de rendiment

  • Grau
  • Estudis anteriors a l'EEES