Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 269
De 5 a <6 182
De 7 a <8 181
De 8 a <9 108
De 9 a <10 45
Sense informar 37
De 10 a <11 20
De 11 a <12 10
De 12 a <13 2
De 13 a 14 1
Total 855