Docència

  • Any Acadèmic :

Distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

Evolució de la distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10

Evolució de la informació sobre la matrícula dels alumnes

Any Acadèmic Total de crèdits matriculats Número d'alumnes matriculats Mitjana de crèdits matriculats per alumne
12-13 20.401 348 58,624
13-14 22.828 396 57,646
14-15 26.335 455 57,879
15-16 27.524 490 56,171
16-17 26.822 496 54,077
17-18 24.272 433 56,055
18-19 24.495 439 55,797