Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 135 92 112 100%
14-15 135 118 138 99,12%
15-16 135 123 142 97,64%
16-17 130 102 128 99,15%
17-18 125 79 82 97,56%
18-19 125 91 105 79,81%

Nota de tall juny

  • Màrqueting / Turisme "Mediterrani" (simultaneïtat)
  • Turisme (Mediterrani)

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12
  • De 12 a <13

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 90
FP2, CFGS 26
Univ. Batx. / COU 12
Altres accessos 5
Univ. FP2 / CFGS 3
Més grans de 25 anys 2
Total 138