Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 133
De 5 a <6 91
De 7 a <8 73
De 8 a <9 32
De 9 a <10 21
Sense informar 20
De 10 a <11 9
De 11 a <12 4
Total 383