Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 60 10 32 83,33%
14-15 60 63 76 95,08%
15-16 60 61 67 95,31%
16-17 65 63 82 95,59%
17-18 60 49 53 98,11%
18-19 60 56 73 65,71%

Nota de tall juny

  • Màrqueting "Mediterrani 1 3112 Administració i direcció d'empreses "EUNCET" (semipresencial) 1 3114 Ciències culinàries i gastronòmiques 1 3115 Logística i negocis marítims "Tecnocampus
  • Màrqueting / Turisme "Mediterrani" (simultaneïtat)

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 11 a <12

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 34
FP2, CFGS 29
Univ. Batx. / COU 9
Univ. FP2 / CFGS 3
Altres accessos 1
Total 76