Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 5 a <6 150
De 6 a <7 138
De 7 a <8 118
De 8 a <9 55
De 9 a <10 22
Sense informar 16
De 10 a <11 10
De 11 a <12 6
Total 515