Docència

  • Any Acadèmic :

Distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

Evolució de la distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10

Evolució de la informació sobre la matrícula dels alumnes

Any Acadèmic Total de crèdits matriculats Número d'alumnes matriculats Mitjana de crèdits matriculats per alumne
12-13 13.478 228 59,114
13-14 16.851 290 58,107
14-15 18.731 316 59,275
15-16 16.329 279 58,527
16-17 14.278 247 57,806
17-18 12.564 217 57,899
18-19 11.887 213 55,808