Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 80 92 102 96,43%
14-15 80 81 86 98,61%
15-16 80 50 54 100%
16-17 80 34 46 100%
17-18 80 38 61 93,33%
18-19 80 57 66 70,77%

Nota de tall juny

  • Turisme (Formàtic Barna)

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 62
FP2, CFGS 12
Univ. Batx. / COU 7
Altres accessos 3
Univ. FP2 / CFGS 1
Més grans de 25 anys 1
Total 86