UdG : Escola universitària d'infermeria

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 67
FP2, CFGS 30
Altres accessos 14
Univ. Batx. / COU 8
Diplomat, llicenciat 7
Més grans de 25 anys 3
Univ. FP2 / CFGS 2
Més grans de 40 anys 1
Més grans de 45 anys 1
Total 133

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000087 Infermeria 263 497 153 152

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 144
Assignació 4a opció 26
Assignació 3a opció 16
Assignació 2a opció 9

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats