Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 341
Home 59
Total 400

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 341
Home 59

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10