Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 497
Demanda 1a opció 263
Demanda 3a opció 153
Demanda 2a opció 152

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 144
Assignació 4a opció 26
Assignació 3a opció 16
Assignació 2a opció 9

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 9 a <10 437
De 8 a <9 354
De 10 a <11 162
Sense informar 126
De 7 a <8 111
De 6 a <7 94
De 11 a <12 63
De 5 a <6 29
De 12 a <13 9
<5 2
Total 1.387

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 67
FP2, CFGS 30
Altres accessos 14
Univ. Batx. / COU 8
Diplomat, llicenciat 7
Més grans de 25 anys 3
Univ. FP2 / CFGS 2
Més grans de 40 anys 1
Més grans de 45 anys 1
Total 133