Resum

Nota de tall juny

 • Infermeria

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 130 216 132 ND 142 95,47% 0 ND
10-11 130 265 131 95,5% 269 93,94% 0 ND
11-12 130 263 133 81,42% 400 94,14% 0 ND
12-13 130 178 139 80,51% 502 94,74% 122 99%
13-14 130 191 142 76,23% 507 92,98% 99 98%
14-15 130 219 143 81,82% 523 93,78% 113 98%
15-16 130 214 138 81,15% 527 93,7% 115 98%
16-17 130 202 141 73,21% 544 95,26% 129 95%
17-18 130 212 143 79,66% 532 96,12% 126 96%
18-19 130 205 145 80% 537 96,23% 133 97%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)