Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 130 191 142 76,23%
14-15 130 219 143 81,82%
15-16 130 214 138 81,15%
16-17 130 202 141 73,21%
17-18 130 212 143 79,66%
18-19 130 205 145 80%

Nota de tall juny

  • Infermeria

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 73
FP2, CFGS 43
Altres accessos 8
Univ. FP2 / CFGS 5
Més grans de 25 anys 5
Univ. Batx. / COU 4
Diplomat, llicenciat 3
Més grans de 40 anys 1
Més grans de 45 anys 1
Total 143