UdG : Escola politècnica superior

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 304
FP2, CFGS 91
Univ. Batx. / COU 68
Altres accessos 40
Univ. FP2 / CFGS 13
Diplomat, llicenciat 9
Més grans de 25 anys 7
Total 532

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000240 Arquitectura 69 154 65 46
GRAU00000412 Enginyeria agroalimentària 40 62 29 24
GRAU00000086 Enginyeria d'edificació 59 116 64 69
GRAU00000359 Enginyeria elèctrica 37 67 39 45
GRAU00000241 Enginyeria electrònica industrial i automàtica 50 73 50 59
GRAU00000360 Enginyeria en tecnologies industrials 96 131 71 76
GRAU00000387 Enginyeria informàtica 110 112 53 33
GRAU00000242 Enginyeria mecànica 84 125 62 86
GRAU00000243 Enginyeria química 47 102 27 38
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 592 942 460 476

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 577
Assignació 2a opció 23
Assignació 3a opció 8
Assignació 4a opció 8

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats