UdG : Informàtica industrial i automàtica

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
10-11 0 0 4 30% 0% 1 0%
11-12 0 0 2 50% 0% 1 0%
12-13 0 0 1 100% 0% 1 84%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.