Docència

  • Any Acadèmic :

Distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

Evolució de la distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10

Hores de docència compartides amb altres ensenyaments

  • No compartida

Evolució de la informació sobre la matrícula dels alumnes

Any Acadèmic Total de crèdits matriculats Número d'alumnes matriculats Mitjana de crèdits matriculats per alumne
06-07 780 26 30
07-08 1.200 40 30
08-09 3.300 55 60
09-10 2.520 42 60
10-11 1.820 39 46,667
11-12 1.115 37 30,135
12-13 1.080 36 30
13-14 1.074 35 30,686
14-15 1.830 31 59,032
15-16 1.642 27 60,815
16-17 752 12 62,667