Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria d'edificació

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 90 84 71 ND 187 82,36% 83 ND
10-11 90 79 88 86,96% 279 72,83% 68 ND
11-12 90 59 54 97,67% 324 70,87% 54 ND
12-13 90 35 44 93,55% 274 74,68% 13 97%
13-14 60 19 21 100% 254 75,98% 34 94%
14-15 0 0 ND ND 66 76,74% 39 88%
15-16 0 0 ND ND 16 56,4% 5 90%
16-17 0 0 ND ND 2 100% 2 91%
17-18 0 0 ND ND 6 50% 3 72%
18-19 ND ND ND ND 1 100% 1 84%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)