UdG : Enginyeria electrònica industrial i automàtica

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 60 46 43 97,37%
14-15 60 24 29 100%
15-16 68 47 47 91,49%
16-17 68 36 34 100%
17-18 60 34 41 100%
18-19 50 30 36 83,33%

Nota de tall juny

  • Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica
  • Enginyeria electrònica industrial i automàtica

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 16
Univ. Batx. / COU 5
FP2, CFGS 4
Univ. FP2 / CFGS 2
Més grans de 25 anys 1
Altres accessos 1
Total 29