Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 255
Dona 18
Total 273

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 18
Home 255

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10